header
Kvety | Štúdio Kvetinka - Kvetinárstvo Ružomberok

Kvety - zoznam a cena

Aranžovanie kytíc a vencov | Štúdio Kvetinka - Kvetinárstvo Ružomberok

Aranžovanie kytíc a vencov

Výzdoba sál na svadby a rôzne príležitosti | Štúdio Kvetinka - Kvetinárstvo Ružomberok

Výzdoba sál a kostolov

Štúdio KVETINKA - Kvetinárstvo Ružomberok

0905 129 948
studiokvetinka@pobox.sk

SK36 1100 0000 0080 1100 8696  Raiffeisen banka
SK52 5600 0000 0083 4487 2001  Prima banka

Sídlo:

Ul. A. Hlinku 116
034 06 Ružomberok - Černová

Prevádzka:

Antona Bernoláka 1
034 01 Ružomberok